СЪЗЕРЦАВАНЕТО НА ИСУС

 

Устните могат да изразяват една духовна нищета, която сърцето не познава и която показва, че ние сме само едни бедни грешници. Ние можем да се гордеем със своето смирение и да се възхищаваме от своята правда. Това е защото ние на познаваме нашия Спасител, защото се опиваме от чувството за собствената правда. Съзерцаването на Христос е единствения начин, който ни помага да се видим такива, каквито сме.

Няма нищо така оскърбително за Бога и така опасно за човешката душа, както гордостта и надменното самодоволство.