СЪКРОВИЩАТА НА ВЕЧНОСТТА

„Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша“ (Пс. 91:16).

Всички съкровища на вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Освободени от връзките на смъртта, чрез неуморно летене те достигат до далечни светове, изтръпвали, изпълвали се със скръб при гледката на човешкото нещастие и избухвали в радостни песни при вестта за една спасена душа. С неизразимо блаженство децата на земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове. Ще споделят съкровищата на знанието – и мъдростта, постигнати през безкрайните векове, като разглеждат делата на Божията десница. С непомрачен поглед ще гледат славата на творението – как всички слънца, звезди и системи кръжат в определения им ред около трона на Божеството. На всички неща, от най-малките до най-големите, е изписано името на Твореца и във всички се изявява богатството на Неговата сила.

А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения във великата борба със Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почит. С още по-пленителна радост засвирват те на златните си арфи; а хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към славния хвалебствен хор.

„И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята, и по морето и всичко, що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове“ (Откровение 5:13).

Великата борба е приключила. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятното творение бие в общ пулс на хармония и радост. От Този, Който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мъничкия атом до най-големия свят, всички неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост заявяват: БОГ Е ЛЮБОВ!