НЕБЕТО ДАДЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО СИ СЪКРОВИЩЕ

 “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот”
(Йоан 3:16)

След като Спасителят бе постил 40 дни и нощи, “Той огладня”. Тогава пред Него се яви Сатана. Изкусителят дойде като светъл ангел и твърдеше, че е получил поръчение от Бога да обяви края на поста за Исус. “Ако Си Божий Син – обърна се той към Христа – заповядай на тия камъни да станат на хлябове” (Матей 4:3). Но в пораждащите неверие думи на Сатана, Христос разпозна врага, с който Той бе дошъл да се пребори на земята. Нашият Спасител не прие предизвикателството, нито се поддаде на изкушението. Той твърдо устоя и даде отговора: “Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста” (Матей 4:4).