СЪЛЗИ И ИЗКУШЕНИЯ

„…в служене на Господа с пълно смиреномъдрие, със сълзи и с напасти, които ме сполетяха от заговорите на юдеите.“ (Деян.20:19)

От дните на Адам до днес, нашият голям враг упражнява силата си, за да потиска и унищожава. В момента той се приготвя за своята последна атака срещу църквата.

За да замаскира по-добре истинския си характер и цели, той така се е представял, че да предизвиква единствено насмешка или презрение. Особено му харесва да бъде рисуван като смешен или гнусен обект, като урод, полу-животно  или полу-човек.

Ако Сатана е така хитър от самото начало, какъв ли трябва да е сега, след като е натрупал хилядолетен опит? И все пак Бог, светите ангели и всички, които пребъдват в послушание на Божията воля, са по-мъдри от него.

Всички, които активно са ангажирани с Божието дело, стремейки се да разбулят измамите на злия и да представят Христос пред хората, ще могат да се присъединят към свидетелството на Павел, в което той говори за служене на Господа с пълно смиреномъдрие, със сълзи и през изкушения.

Изкусителят няма силата да контролира волята или да насилва душата да греши. Може да наскърбява, но не може да покварява. Може да причини агония, но не и да омърсява.

Сатана не може да чете мислите ни, но вижда нашите действия, чува и думите ни; чрез обширното си познание върху човешкото семейство той може да оформи своите изкушения така, че да имат надмощие над слабостите в характера ни. И колко често му позволяваме да узнае тайната за постигане на победа над нас. Само ако можехме да контролираме думите и действията си!

Сатана напада Христос с най-яростните и фини изкушения, но е отблъснат при всяко от тях. Тези битки са спечелени в наше име; тези победи са извоювани, за да е възможна победа и за нас. Христос ще дава сила на всеки, който я търси.