СЪМНЕНИЕТО ПРИЧИНЯВА НЕРВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Уверението за Божието одобрение ще подобри физическото здраве. То укрепва душата срещу съмнение, обърканост и прекомерна скръб, която твърде често изпива жизнените сили и причинява нервни заболявания от най-тежък депресиращ и омаломощаващ характер. Господ се е клел в Своето непогрешимо Слово, че окото Му ще бъде над праведните и ухото Му ще чува техните молитви, но че ще е против онези, които вършат зло. Много трудности и проблеми си създаваме в този свят, когато възприемаме такова поведение, при което Господ е срещу нас.

Никакво подозрение или неверие не бива да завладява ума. Никакво съмнение в Божието величие не бива да смущава вярата ни. Дано Господ да ни помогне да смиряваме себе си в кротост и скромност. Христос остави царската Си мантия и корона, за да може да се свърже с човечеството и да докаже, че човешките същества могат да бъдат съвършени. Облечен в одеждата на милостта, Той живя в нашия свят съвършен живот, за да ни даде доказателство за Своята любов. Той извърши онова, което би трябвало да направи неверието в него невъзможно. От най-висшия Си команден пункт в небесните дворове Той се принизи, за да приеме на Себе Си човешко естество. Животът Му е пример за онова, което може да бъде нашият живот. Не бива да идва никакво съмнение в Божието величие, за да заличава вярата ни в Божията любов.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2