СЪОТВЕТНИ РАЗОЧАРОВАНИЯ

„Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йов и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много жалостив и милостив“ (Яков 5:11).

 

Често умовете на хората, дори на Божиите служители, са така помрачени от човешки възгледи, традиции и фалшиви учения, че само отчасти могат да разберат великите идеи на Бога в Словото Му. Така беше и с Христовите ученици дори докато Спасителят беше с тях лично. Те бяха повлияни от общоприетите разбирания за Месия като земен княз, който трябвало да издигне Израил в световна империя, и не можеха да проумеят значението на думите Му, предсказващи Неговите страдания и смърт (…)

По рождение сърцата им очакваха славата на една земна империя. Това ги заслепяваше както за детайлите в пророчеството, така и за думите на Христос.

Преживяването на учениците, проповядвали „евангелието на царството“ при първото идване на Христос, има съответствие в преживяването на учениците, разпространяващи вестта за Неговото Второ пришествие.

Както първите ученици, Уилям Милър и приятелите му не разбираха напълно съдържанието на проповядваната вест. Отдавна поддържани в църквата заблуди им попречиха да разтълкуват правилно един важен аспект от пророчеството. Затова, макар да проповядваха вестта, която Бог им беше поверил да разнесат на света, все пак претърпяха разочарование, защото погрешно разбираха значението ѝ (…).

При тези вярващи, както и при първите ученици, тъмното наглед в часа на изпитанието, след това щеше да се проясни. Ако можеха да видят „светлината от Господа“, биха разбрали, че въпреки произлезлите от заблужденията им трудности, милостивите Му намерения към тях се изпълняваха постоянно. Те биха преживели благословената истина, че Той е „много жалостив и милостив“, че Неговите пътища „са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и изявлението Му“.