СЪПОСТАВКИ

През 1868 година изданието на Британската енциклопедия отделила на думата „атом“ четири реда, а на понятието „любов“ посветила пет страници. Същата енциклопедия, издадена през 1952 година, отделила на думата „любов“ само няколко реда, а за термина „атом“ отредила пет страници. Съпоставката е пока­зателна за обедняването на човечеството откъм любов.

С. Попов, из „Защо вярвам в Бога?”Там където няма любов, няма и истина. Само този, който обича, има стойност. Да бъдеш нищо и да не обичаш никого, е едно и също нещо.

Л. Фойербах