СЪРДЕЧЕН КОПНЕЖ

“Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.” Псалми 42:1 

Непрекъснатият стон на сърцето е „Повече от Теб“ и винаги Духът отвръща „Много повече“ (Римляни 5:9,10). Съвършено угодно е на Бога, че в Христос „обитава цялата пълнота“ и „в Него имаме пълнота“ (Колосяни 1:19Колосяни 2:10).

Христос е най-великата съкровищница за оневиняваща правда и освещаваща благодат.

Всички могат да дойдат при Него и да получат от Неговата пълнота.