ДАВАМ СЪРЦЕТО СИ 

“Сине мой, дай сърцето си на мен и очите ти нека внимават в Моите пътища” (Пр.23:26).

Бог казва на всеки от вас: „Сине мой, дай Ми сърцето си“. Той вижда вашия смут. Знае, че душата ви е болна от грях и желае да ви каже: „Греховете ти са простени“. Великият Лекар има лек за всяка болест. Той разбира вашето положение. Каквито и да са грешките ви, Той знае как да се справи с тях. Няма ли да Му се доверите?