СЪРЦЕ И ЕЗИК

В някои ориенталски страни имало обичай да се покаже предварително животното, което ще бъде сготвено. Освен това, гостите получавали възможност да си изберат от кои негови части да им сервират на трапезата. В една такава ситуация попитали госта какво би желал да му бъде сготвено от определеното за целта агне. Гостът оставил избора на домакините, като казал:

– Най-доброто!

Тогава му сервирали сърцето и езика на агнето.

На следващия ден домакинът отново попитал своя гост какво да му предложи. Този път той отговорил:

– Най-лошото!

И тогава пред изненадания гост отново сервирали сърце и език.

 

Има много символика в този разказ, която се отнася за човека сърцето и устата са пряко свързани „защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата“ (Матей 12:34).

Ако сърцето е грешно, то и устните са инструмент на греха. Ако сърцето е осветено чрез вяра в Христос, то и устните ще са святи.