СЪСТРАДАНИЕТО НА ПЪРВО МЯСТО

Макар че изглежда основателен, въпросът ,,защо“ не винаги е правилният въпрос. В случай на беда това, което е неотложно, не е да се търси кой е отговорен, кого трябва да обвиняваме, а е важно да се потърси начин да облекчим болката. С тези мисли Исус освобождава от вината всички невинни жертви в света. Тяхното страдание не се дължи на Божие наказание. Сблъсквайки се с болката на другите, трябва да знаем, че състраданието идва на първо място. Полезният въпрос не е ,,защо?“, а : ,,И сега какво следва?“

Исус ни предупреждава да не правим погрешни преценки за страданието на невинните. Говорейки за жертвите на срутването, Той подтиква учениците Си да се замислят за въпроса: ,,Или мислите ли, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всичките човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви, не“.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“