СЪТВОРЕНИ СМЕ СЪС СВОБОДНА ВОЛЯ

Руският писател Фьодор Достоевски описва Исусовото завръщане на земята, но не точно както е пророкувано в Библията. Вместо това в неговата художествена интерпретация Исус се завръща в пика на Инквизицията, когато религиозните водачи използват своята власт за зло. Великият инквизитор нарежда Исус (дошъл като скромен селянин) да бъде арестуван и хвърлен в тъмница. През нощта го посещава в затвора и го бичува за това, че е дал свобода на човешките същества. „Вместо да овладееш свободата на хората – заявява той – Ти я умножи още повече! Или забрави, че спокойствието и дори смъртта са по-скъпи за човека от свободния избор да познава доброто и злото? Няма нищо по-съблазнително за човека от свободата на съвестта, но няма и нищо по-мъчително от нея“. Въпреки своето безочие и арогантност този „духовник“ има известни основания. Вижте какво са сторили хората със своята свобода! Болка, зло, грях, страдание, смърт – всичко това произтича от свободата или от злоупотребата с нея. Но Бог ни е създал любящи същества и единственият начин да бъдем способни да обичаме е ако сме сътворени със свободна воля. Великата борба в този свят зависи и от онова, което хората са направили и все още правят със свещения, но много скъп дар (Кръстът разкрива цената му) на свободата. Както видяхме през тази седмица, когато се сблъскат с Евангелието, някои се покайват и предават сърцата си на Исус, а други убиват вестителя. Свободата е скъп дар, но трябва да сме изключително внимателни какво ще правим с него.