СЪУЧАСТНИЦИ В БОЖИТЕ ОБЕЩАНИЯ

„…чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света“.

 (2 Петр.1:4)

Всяко обещание в Божието слово ни дава насърчението, че може да бъдем съучастници в Божественото естество. Това е възможността да разчитаме на Бога, да вярваме на Словото Му, да вършим делата Му и да направим всичко това като участваме в Божественото естество на Христос. Тази възможност е по-ценна за нас от всички богатства на света. Нищо на земята не може да се сравни с нея. Когато се хванем здраво за силата, която е така близо и на наше разположение, получаваме силната надежда, че можем да разчитаме изцяло на Божите обещания. Хващайки се за възможностите, които са в Христос, ние ставаме Божии синове и дъщери.

Всеки истински вярващ в Христос е участник в Божественото естество и има сила, с която да превъзмогне всяко изкушение. Няма да падне под изкушения, нито ще бъде оставен да претърпи поражение. Във време на изпитания той ще изисква обещанията и с тях ще избяга от покварите и страстите в този свят.

За да ни направи участници в Божественото естество, Небето ни е подарило най-скъпоценното си съкровище. Божият Син е оставил царската Си мантия и короната Си, и е дошъл на нашата земя като малко дете. Посветил е Себе Си да живее съвършен живот от младенец до зрял човек. Явил се е в един паднал свят като представител на Отец. И е пожелал да умре в името на изгубената раса. Какво дело е това! Не намирам думи да го обясня; то е толкова, толкова чудесно!

Чрез Своя живот на саможертва и позорна смърт Исус е направил възможно за нас да участваме в Неговата Божественост и да избягаме от покварите в света. Ако сте участници в Божественото естество, ден след ден ще придобивате живота, който е характерен за Бога. Ден след ден ще пречиствате вярата си в Исус и ще следвате Неговия пример. Ще израствате по Негово подобие, докато не застанете съвършени пред Него.