СЪЩЕСТВЕНА ВРЪЗКА

Взаимоотношението, което съществува между ума и тялото, е много интимно. Състоянието на ума засяга здравето в далеч по-голяма степен, отколкото мнозина осъзнават. Много от болестите са в резултат от умствена депресия. Печал, притеснение, неудовлетвореност, недоверие, угризение. . . . Понякога болестта се произвежда и често се усложнява от въображението. Мнозина си въобразяват, че . . . и лошият ефект се произвежда, защото се очаква. Мнозина са доживотни инвалиди, а биха могли да бъдат добре, само ако мислеха, че могат. Мнозина умират от болест, която е напълно въображаема. Надеждата, вярата, насърчението подпомагат здравето. Един доволен ум, един насърчен дух, е здраве за тялото. „Веселото сърце е благотворно лекарство” (Притчи 17:22).

Битката за твоя ум (biblebg.com)