СЪЩЕСТВЕНА РАЗЛИКА

Въздухът съдържа положително и отрицателно заредени йони. Те получават електрически товар в резултат на придобиването или загубването само на един електрон. Въздухът, съдържащ повече отрицателни йони, освежава. Не е съвпадение, че курортните селища често са разположени по крайбрежия, около езера, в планински лесове, близо  до водопади и реки – места, където отрицателните йони са в изобилие.

От друга страна, въздухът, съдържащ предимно положителни йони, какъвто обикновено може да намерите по оживените магистрали, около летищата и в непроветрените стаи, е причина за поява на главоболие, физическо неразположение, безпокойство, безсъние и депресия.

За твое здраве – д-р Ханс Дийл   Издателство ,,Нов живот“