СЪЩЕСТВЕН ВЪПРОС

Най-лесно е да правим едри обобщения и изявления, свободни от всякаква конкретност. Няма проблем да ,,обичам човечеството”, но обичам ли (наистина!) съпругата си, децата си, съседа си? Приятно е да се представям като защитник на онеправданите, но дали не може да се намери някой онеправдан от мен? Вероятно ,,искам хората да бъдат щастливи”, но правя ли щастливи конкретните хора около себе си? Често чрез любовта към ближните (в множествено число) извиняваме липсата на любов към ближния (в единствено число). Не това показва Исус в живота Си; Той обича – на дело! – и всички, и всеки.

,,Истинското лице на Лаодикия” – стр.78  Издателство ,,Нов живот”