СЪЩИНАТА НА МОРАЛНИЯ ХАРАКТЕР

„И не се хвалим с това, което е вън от мярката ни, тоест, с чужди трудове, но имаме надежда, че с растенето на вярата ви ще имаме по-голяма област за работа между вас, и то премного“ (2 Кор. 10:15).

Чрез Христос можете и трябва да бъдете щастливи и да придобивате навици на себеконтрол. Дори мислите ви трябва да бъдат подчинени на Божията воля – те трябва да са под контрола на разума и религията. Вашето въображение не ви бе дадено, за да му позволявате да бъде разпалвано и да следва своя път без никакво усилие за ограничаване или дисциплина. Ако мислите са погрешни и чувствата ще бъдат погрешни, а мислите и чувствата взети заедно определят моралния характер. Ако се отдавате на впечатленията си и позволявате на мислите си да текат по канала на подозрението, съмнението и недоволството, ще бъдете едни от най-нещастните смъртни човеци.

Щастието е избор  на начин на мислене, начин на хранене, начин на живот. Целенасочено и планомерно, човек може да изгради чрез вяра един съвършен според небесните стандарти морален характер. 

Същината на моралния характер е Христоподобие.