СЪЩНОСТТА НА ОСВЕЩЕНИЕТО

Твърде често гледаме на освещението като на следване на списък от ,,прави това… не прави онова…”. По този начин за някои християни същността на осветения живот се заключава в това да не ядат нищо между храненията или да не носят определен вид дрехи. Християнският живот на такива хора дегенерира до сурово придържане към списък с правила, подозрително приличащ на онзи, който спазваха фарисеите в древността.

Според Библията същността на освещението е пълно преобразяване на сърцето, водещо до промяна на живота и на начина, по който гледаме на нашите ближни и на Бога. Продължаващото освещение е процес, при който егоистичните хора се преобразяват в любящи Бога и другите хора.

Трагедията е в това, че твърде често ние объркваме характера със стила на живот. Смесваме освещението със списъка ,,прави това… не прави онова…”. Между двете неща има връзка, но не и знак на равенство.

,,Аз бях съвършен”- 50, 51 стр. Издателство “Нов живот”