С БОГА ПРЕЗ ИЗПИТАНИЯ

“Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.” 2Кор. 12:9

Исус те обича. Исус не те е оставил да бъдеш изненадан и смаян от изпитанията и трудностите, които преживяваш. Той ти е казал всичко за тях, но също така ти е заръчал да не униваш и отпадаш, когато тези изпитни дойдат. Гледай на Исуса, твоя Изкупител, и бъди радостен и с бодър дух. Ние имаме един жив Спасител, който толкова много ни е обикнал, че умря за нас, за да можем чрез Него да имаме надежда, сила и кураж, а също и правото да седнем заедно с Него на царския Му трон.