С ВДЪХНОВЕНИЕ 

“Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво” Плач Еремиев 5:21 

Колко важно е да имаме вдъхновение от Божия Дух. Само така можем да видим славата на Христос и да бъдем променени в характера си чрез вяра в Христос. Той има благодат и милост за всяка душа. Когато с вяра гледаме към Исус, нашата вяра пронизва тъмните сенки и ние възхваляваме Бога за Неговата чудна любов, с която ни е подарил Исус Утешителя.