С ВЯРА

 “Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.” Йн.17:5

Ако отправите молбата си към Бога на небето, Той казва че ще ви чуе. Кое е вашето доказателство? По-добре ли се чувствате от преди? Разсъждавате ли какви са били чувствата ви преди, виждате ли настъпването на една голяма промяна в себе си? Тръгнете в пътя на Божието слово и вървете напред със съзнанието, че Той отговаря на молитвите ви, защото е обещал да ви дарява попросеното, ако го поискате в молитва. Така, като упражнявате вярата си, вие осигурявате и отговора на вашите молитви. Когато работите за отговаряне на молитвите, ще видите как постепенно Бог ви се разкрива.