С ДОВЕРИЕ НА ДЕТЕ

“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” Матей 5:8

Нашият Небесен Баща разполага с хиляди начини да се погрижи за нас, за които нищо не знаем. Хората, които приемат този принцип – да поставят на първо място служенето за Бога – ще видят как трудностите изчезват и пътеката става права пред нозете им.

Като малко дете се доверете на ръководството на Този, Който „ще пази нозете на Своите светии“ (1 Царе 2:9).

Когато Му предаваме пътищата си, Той ще направлява нашите стъпки.