С ДРЪЗНОВЕНИЕ 

“Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.” (Евр.4:16).

Исус познава нуждите на Своите деца и обича да слуша молитвите им. Нека те да затварят вратата пред света и пред всичко, което би пропъдило мислите им за Бога! Нека се почувстват насаме с Него и видят как Неговите очи поглеждат навътре в сърцето им и прочитат желанията на душата им. Нека разговарят с Бога. Със смирена вяра можете да изисквате Божиите обещания и да знаете, че макар да нямате нищо в себе си, с което да сте заслужили Божието благоволение, именно чрез Христовите заслуги и правда можете дръзновено да пристъпвате към престола на благодатта и да откриете помощ във време на нужда. Нищо не може да направи душата така силна срещу изкушенията на Сатана в житейските борби, както търсенето на Бога със смирение и полагането на душата ни пред Него в цялата й безпомощност, очаквайки Той да бъде наш Помощник и Защитник.