ХОДЕНЕ С МОЛИТВА И ВЯРА

“А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.” Евреи 11:1

Молитвата и вярата ще сторят това, което никоя сила на земята не може да постигне. Като цяло рядко сме поставяни в една и съща позиция два пъти. Постоянно имаме нови ситуации и нови изпитания, през които да минаваме. И тогава старите опитности не могат да бъдат достатъчен водител. Трябва да имаме постоянен приток на светлина от Бога. Христос винаги изпраща вести до хората, които се вслушват в гласа Му.

Част от Божия план е да ни дава в отговор на молитвата с вяра онова, което не би ни дал, ако не сме го поискали.