С НАС И В РАДОСТИ И В СКЪРБИ

Бог има множество причини, за да извърши (или за да не извърши) нещо. Колкото и да се опитваме да поставим съображенията и действията Му в тесните рамки на познатите ни зависимости и закономерности, няма да успеем да „напаснем” нещата. Всеки Негов план е поливариантен, всеки Негов ход – мултифункционален. Защото „Неговият разум е неизследим” (Исая 40:28).

Ние вярваме в един добър Бог, в Бог, Който е с нас и в радостите, и в скърбите. Дори когато ни се струва, че мълчи, нека да Го изчакаме в надежда и да Му дадем възможност да произнесе последната Си дума в избрания от Него момент. А дотогава Той сигурно ще ни изпрати утеха и насърчение чрез някое Свое слово, чрез някой наш ближен или чрез някое специално преживяване. Ако пък никакви земни обстоятелства не облекчат скръбта ни, остава уверението, че Той е обещал в Новия свят да превърне болката в радост. Тогава Неговата любов завинаги ще премахне всички причини за страданието. „Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина” (Откровение 21:3,4).

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян