ИЗПЪЛВАЙТЕ УМА СИ С НЕБЕСНА ИСТИНА

“… се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света” (2 Петр.1:4).

Дълг на всяко Божие дете е да съхранява в ума си небесната истина. И колкото повече го прави, толкова повече сила и яснота ще притежава умът, за да схваща дълбоките истини на Бога. Човек ще бъде все по-жив и по-ревностен, когато следва принципите на истината в ежедневието си.