С ОТВОРЕНИ ОЧИ

 

През Рождество на 1879г, в Бостън, репортер, който бил агностик, видял три момиченца, които стояли пред една витрина; пълна с играчки. Едното от тях било сляпо. Той  чул другите две как описвали играчките на приятелката си. Никога не бил мислил колко е трудно да обясниш на някого, който е без зрение как изглеждат нещата от заобикалящия ни свят. Този случай му послужил като повод за публикуване на историята във вестника.

Две седмици по-късно репортерът посетил събрание на Дуайт Муди. Целта му била да хване евангелизатора в непоследователност. Той се изненадал, когато Муди използвал неговото описание на децата, за да илюстрира библейска истина. „Така както сляпото момиченце не можело да си представи играчките – казал Муди, – по същия начин неспасеният човек не може да види Христос в цялата Му слава”.

На първото Рождество Христово малко хора разбрали кой е всъщност Исус. Мнозина чули вестта на овчарите и били изумени, но те не видели бебето в яслата като Божи Син.

Днес много хора не знаят нищо за истинската идентичност на Исус, защото са духовно слепи. Ако вие влизате в това число, помолете Бог да отвори очите ви. Повярвайте, че Господ на славата е умрял за вашите грехове. Тогава Му се доверете. Очите ви ще се отворят и ще разберете кой е Той всъщност.

 

„Бог … е казал на светлината да изгрее от тъмнината.“

 II Коринтяни 4:6 

МЪДРЕЦИТЕ ОТ ВСЯКА ЕПОХА ТЪРСЯТ ИСУС.