С ОЧИТЕ НА ВЯРАТА

Колкото по-продължително задържаме очите на вярата приковани към Христос, в когото е съсредоточена нашата надежда за вечен живот, толкова повече расте нашата вяра, нараства също и нашата духовна интелигентност. Колкото повече гледаме Христос, говорим за Неговите заслуги и за Неговата мощ, толкова по-пълно ще отразяваме Неговия образ в собствените си характери и толкова по-малко ще отстъпваме ума и привързаността си на парализиращите влияния на света. Колкото повече умът ни мисли за Исус, толкова по-малко ще бъде обгърнат от мъглата на съмнението и толкова по-лесно ще полагаме всичките си изпитания, всичките си товари върху Него.

Довери се на Бога. Не допускай чувствата, изказванията или отношението на някой човек да те депресират. Бъди внимателен, да не би с думи или действия да даваш на други възможност да се възползват да те нараняват. Продължавай да гледаш към Исус. Той е твоята сила. Като гледаш Исус, ще се промениш по Неговото подобие. Той ще бъде здраве на лицето ти и твоят Бог.

Битката за твоя ум (biblebg.com)