В деня на посвещението си кандидатът за гуру коленичил и учителят му прошушнал на ухото свещената мантра, като гo предупредил да не я казва на никого.
– А какво ще стане, ако я кажа? -попитал кандидатът.
– Онзи, на когото кажеш мантрата – отговорил гуpуто, – ще бъде освободен от робството, невежеството и страданието. Но ти ще бъдеш изключен, няма да можеш да станеш гуру и сам ще прочетеш присъдата си. Щом чул тези думи, кандидатът хукнал към пазарския площад, събрал голяма тълпа около себе си и повторил на висок глас свещената мантра, та всички да я чуят и повторят.

Учениците разказали по – късно това на своя учител и настояли младежът да бъде изгонен от манастира за непослушание.
Гуруто се усмихнал и казал :
– Той вече не се нуждае от нищо, на което аз мога да науча. С постъпката си доказа, че е истински гуру.