ТАЙНАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

„Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и че в последно време ще застане на земята; и като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога; Когото сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мен“ (Йов 19:25-27).

Нашата лична индивидуалност ще се запази при възкресението, обаче не със същите елементи на материалното вещество, с което сме влезли в гроба. Чудните дела на Бога са тайна за човека. Духът, характерът на човека, се връща при Него, за да бъде съхранен там. При възкресението всеки човек ще получи своя собствен характер. Когато се изпълни времето, Бог ще извика мъртвите да излязат, като им даде отново диханието на живота, като нареди на сухите кости да оживеят. Същият силует ще излезе наяве, но ще бъде освободен от болести и всякакви дефекти. Ще живее отново, като носи същата индивидуалност на чертите си, така че всеки приятел ще разпознае своя другар. Не съществува никакъв Божи закон в природата, който да показва, че Бог ще възвърне идентичните части на материята, изграждали телата ни преди смъртта. Бог ще даде на праведните мъртви тяло, което ще го удовлетвори напълно.

Апостол Павел илюстрира този въпрос чрез житното зърно, засято в полето. Посятото зърно се разлага, но наяве пак излиза ново зрънце. Естественото вещество в зрънцето, което се разлага, никога не бива възкресено такова, каквото е било преди, но Бог му е дал тяло според волята Си. Много по-хубав материал ще изгражда човешкото тяло, понеже човекът ще бъде ново създание, новородено. Посято е естествено тяло, но е възкресено духовно тяло.

Той (вярващият) може да умре, както Христос умря, но животът на Спасителя е в него. Животът му е скрит с Христос в Бога. „Дойдох, за да имат живот, каза Исус, „и да го имат изобилно“. Той ще осъществи докрай великия план, чрез който вярващите могат в настоящия живот да станат едно с Него през цялата вечност.

В последния ден ще ги възкреси като част от Себе Си. Христос стана едно с нас, за да можем и ние да станем едно с Него в божественото естество.