Мнозина даже когато се молят, не получават благословението от истинското общение с Бога. Те бързат много. С бързи стъпки те влизат в славното присъствие на Христос, спират се може би за момент на това свято място, но не чакат да получат съвет. Нямат време да останат по-дълго при Божествения Учител и впоследствие се връщат при работата си пак обременени.

Тези християни не могат да постигнат голям успех, ако не се научат къде се крие тайната на силата. Трябва да си отделят време за мислене за молене, за чакане Бог да поднови физическите, умствените и духовните им сили. Нуждаят се от съживителното влияние на Неговия Дух. Получат ли това, те ще бъдат ободрени с нови сили. Капналото тяло и умореният мозък ще бъдат освежени и обремененото сърце ще бъде облекчено. Ние не се нуждаем от моментно престояване в присъствието на Христа, но да седнем и да разговаряме с Него”…

Гледайте Божия Син как е коленичил да се моли на Отца Си и чрез общение с Него събира сили, за да се противопостави на злото и да облекчи нуждата на човеците… Неговият пример е едно уверение, че сериозната, постоянна и с вяра поднесена молитва, която води до пълна зависимост от Бога и безрезервно отдаване на неговото дело, ще донесе на човеците помощта на Святия Дух в борбата им срещу греха.”

Ако тайната молитва и четенето на Писанието се пренебрегват днес, то утре ще бъдат пренебрегвани с по-малко угризения на съвестта. След това следва един дълъг списък небрежности, произлезни от едното посято семе в сърдечната почва.

Нека нищо в света, дори и това, което вие считате за много скъпо не поглъща вашето внимание и вашата сърдечна обич до толкова, че да ви отклони от изучаване на Божието Слово или от ревностна молитва!