ТАЙНАТА НА СИЛАТА

Светът е завладян от небивало напрежение. Безразлично дали човек се забавлява или печели пари, дали се бори за власт или пък за съществуване, той е завладян от една сила, която поглъща ума, душата и тялото му. Но сред това лудо бързане Бог говори. Той ни кани да се оттеглим настрана и да поговорим с Него. “Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог” (Пс. 46:10).

Много хора даже и когато се молят не получават благословението, което идва от истинската близост с Бога. Те бързат много. С бързи стъпки влизат в кръга на славното присъствие на Христос, спират се може би за момент на това свято място, но не чакат да получат съвет. Нямат време да останат по-дълго при Божествения Учител и като резултат, връщат се при работата си пак обременени.

Тези работници никога не могат да постигнат голям успех, ако не научат къде се крие тайната на силата. Трябва да си отделят време за мислене, за молене, за чакане Бог да поднови физическите, умствените и духовните им сили. Нуждаят се от съживителното влияние на Неговия Дух. Получат ли това, ще бъдат ободрени с нов живот. Капналото тяло и умореният мозък ще бъдат освежени, а обремененото сърце ще бъде облекчено.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/