ТАЙНАТА НА СИЛАТА

Мнозина когато се молят, не получават благословението от истинското общение с Бога. Те бързат много. С бързи стъпки те влизат в славното присъствие на Христос, спират се може би за момент на това свято място, но не чакат да получат съвет. Нямат време да останат по-дълго при Божествения Учител и впоследствие се връщат при работата си пак обременени.

Тези работници не могат да постигнат голям успех, ако не се научат къде се крие тайната на силата. Трябва да си отделят време за мислене, за молене, за чакане Бог да поднови физическите, умствените и духовните им сили. Нуждаят се от съживителното влияние на Неговия Дух. Получат ли това, те ще бъдат ободрени с нови сили. Капналото тяло и умореният мозък ще бъдат освежени и обремененото сърце ще бъде облекчено.

Ние не се нуждаем от моментно престояване в присъствието на Христа, но да седнем и да разговаряме с Него.

Небесният Отец чака, за да може да излее своите благословения. Наше преимущество е да черпим и да пием непрестанно от извора на безграничната любов.

Божия Син  е коленичил пред Отца Си и чрез общение с Него събира сили, за да се противопостави на злото и да облекчи нуждата на човеците. Неговият пример е едно уверение, че сериозната, постоянна и с вяра поднесена молитва, която води до пълна зависимост от Бога и безрезервно отдаване на неговото дело, ще донесе на човеците помощта на Святия Дух в борбата им срещу греха.

А когато ние се отдадем на Бога, длъжни сме да се отречем от всичко, което ни е делило от Него. Ние не можем да принадлежим наполовина на Бога и наполовина на света; ние трябва да бъдем само Божии чада.

Ако тайната молитва и четенето на Писанието се пренебрегват днес, то утре ще бъдат пренебрегвани с по-малко угризения на съвестта. След това следва един дълъг списък небрежности, произлезли от едното посято семе в сърдечната почва.

Нека нищо в света, дори и това, което вие считате за много скъпо не поглъща вашето внимание и вашата сърдечна обич до толкова, че да ви отклони от изучаване на Божието Слово или от ревностна молитва!