ТАЙНАТА НА УСПЕХА

Учениците не познаваха колко са ограничени човешките възможности и неограничената сила на Спасителя. ТОЙ им каза: “Досега не сте попросили нищо в Мое име” (Йоан 16:24) и им обясни, че тайната на техния успех се намира в това: Да искат сила и благодат в Негово име.

Исус ще стои при Отца, за да моли в тяхна полза. Никое живо същество не притежава сила, която да не е получило от Бога. Достъп до източника, от КОЙТО изхожда тази сила, е даден и на най-слабото човешко същество. Исус Христос обещава: “И каквото попросите в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако попросите нещо в Мое име, ще го направя!” Йоан 14:13,14″ Ние трябва не само да се молим в името на Исус, но трябва и да бъдем вдъхновени от Св.Дух. Затова Исус е казал: “Духът ни помага в нашите немощи… Духът сам ходатайства за нас в неизказаните ни въздишания”. Римл.8:26

За Бог е удоволствие да отговаря на такива молитви. Когато ние издигаме усърдна молитва към Него в името на Исус, именно това усърдие има един залог, че Той ще изпълни нашето желание” несравнимо повече от това, което искаме или мислим.” Еф.3:20