ТАКТИКА

В събота сутрин заедно с вярващите и дяволът тръгва към църквата. Никой не го забелязва, когато влиза в молитвения дом. Тогава той се навежда до ухото на една от жените и й прошепва, че новата рокля й стои великолепно. Жената започва да се оглежда наоколо, за да види дали вече са забелязали тоалета й, и забравя да се помоли. Но дори и когато навежда глава надолу, мислите й неизменно се въртят около роклята. След като е успял веднъж, дяволът се приближава до един счетоводител и му внушава, че е пропуснал нещо в направения баланс на фирмата във вчерашния ден. Финансистът започва да се поти и да се върти неспокойно на стола си, а с това притеснява и своя съсед по стол, който също се разсейва. Така още двама души не можаха да се съсредоточат върху проповедта. На една възрастна жена дяволът нашепна, че от прозореца вляво духа и тя започна да поглежда към него. След няколко минути жената реши, че ще бъде добре да седне на друго място. Тогава тя вдигна няколко души от редицата и отвлече вниманието на няколко десетки от вярващите.

Имаше обаче и такива, които дяволът не можа да смути, нито да разсее по никакъв начин. Те бяха насочили своите умове и вниманието си към Божието Слово. Приемаха всяка дума като послание, адресирано лично до тях. Защото още вкъщи се бяха молили от сърце Бог да им говори през този ден чрез Словото Си.

Когато богослужението завърши, дяволът застана до вратата и наблюдаваше излизащите. С голямо разочарование и яд той видя, че на мнозина от вярващите лицата сияеха от тиха радост. Божието Слово бе проникнало в сърцата им и това беше явно. Но все пак противникът на човешките души забеляза, че в други случаи бе успял. Той се зарадва като видя разсеяните и недоволни лица на някои от посетителите. Те смятаха, че са си изгубили времето и се питаха дали си струва да ходят на църква. Дяволът ликуваше и реши да продължи със своите методи на работа и на следващото събиране. Вероятно тогава ще се опита да измами теб и мен. Ще успее ли?