ТАЛАНТИТЕ

 

“мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.” Як.3:17

Христос умря за целия свят и талантите, дадени ни от Бога, трябва да се употребят за ползата и благословението на другите. Тези таланти се дават, за да бъдат усъвършенствани. Те са еднакво скъпоценни независимо дали човекът, на когото са поверени, осъзнава тяхната истинска ценност или не. Но ако той не ги оцени, тогава те не означават нищо за него.