ТАЛАНТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАРОВИ

 

Веднъж един християнин казал на Джон Уесли: “Моят талант е интелигентността ми.”

“Е, братко”, казал великият проповедник, “Господ Исус няма да има нищо против, ако заровите този талант.”

Чрез това Уесли намекваше за слугата от притчата за талантите, който скри таланта си в земята вместо да работи и да спечели повече. Господ Исус го нарече зъл.

Беше ли Уесли в такъв случай апологет на глупостта? Разбира се, че не. Но той със сигурност имаше предвид думите на ап. Павел за човешката мъдрост, която води до поставяне под съмнение на Божието Слово и съществуване. В Посланието към коринтяните откриваме думите: “Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля” и “не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?”

Когато става дума именно за духовните неща, човешката мъдрост и интелигентност не могат да добавят нищо. Тогава значение има това, дали е налице проста вяра и страхопочитание, което е начало на мъдростта. Важно е да се приеме Божията истина и Неговото Слово.

2 Коринтяни 10:4, 5

“Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.”