ТАТКО НАШ НЕБЕСНИ

“Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, когато ти дава ръка да им го направиш” (Пр.3:27).

Така готово и нетърпеливо е сърцето на Спасителя да посрещне с добре дошли членовете на Божието семейство, че още в първите думи, с които се приближаваме при Бога, Той е поставил едно уверение за нашата небесна връзка – „Отче наш“. Наричайки Бога наш Баща, ние признаваме всички Негови деца за наши братя. Всички сме част от голямата мрежа на човечеството, всички сме членове на едно семейство. В молитвите си трябва да включваме нашите съседи, така както и себе си. Никой не се моли правилно, ако търси благословения единствено за себе си.