ТВОЕТО МЯСТО

“Смили се над мен, Боже, според милостта Си; според величието на милосърдието Си изличи престъпленията ми!” Пс.51:1

Не можем да си позволим да пропуснем нито една възможност за усъвършенстване на християнския характер. Независимо какви неща преживяват другите, не забравяй, брате и сестро, че ти ще бъдеш изпитан от Бога в отредения ти дял и място в живота. Ще има дни, когато ще ви поставят в неблагоприятно положение, но тогава още повече се молете на Бога, уповавайте на Него и ходете с проста вяра пред Господа. Тогава небесни ангели ще изпълват ума ви със святи мисли. Никога не давайте място на егоистични интереси в своя ум.