ТВОЕТО СЛОВО Е СВЕТИЛНИК

 “И много племена ще отидат и ще рекат:
Дойдете, да възлезем на хълма Господен,
В дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си,
И ние ще ходим в пътеките Му,
Защото от Сион ще излезе поуката,
И словото Господно от Ерусалим.”
(Исая 2:3)

Старозаветните писания бяха учебникът на Израил. Когато законникът дойде при Исуса с въпроса: “Учителю, какво да правя за да наследя вечен живот?”… Спасителят му отговори: “Какво е писано в закона, как четеш?” А той в отговор каза: “Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си като себе си. Исус му рече: Право си отговорил; това стори и ще живееш” (Лука 10:25-28).

Дори ако нямаше друг текст в Библията, това изявление на Божията премъдрост дава достатъчно светлина, познание и уверение за всяка душа. Законникът беше отговорил на въпроса си, но понеже желаеше да оправдае себе си, попита Исус: “А кой е моят ближен?” (Лука 10:29). След това, чрез притчата за добрия самарянин, Христос показа кой е нашият ближен, като ни даде пример за любовта, която трябва да проявяваме към страдащите и нуждаещите се. Свещеникът и левитинът, чието задължение бе да служат на нуждите на непознатия, изпаднал в беда човек, подминаха от другата страна на пътя.

В края на притчата Христос попита законника: “Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?” Той рече: “Онзи, който му показа милост. Исус му каза иди и ти прави също така” (Лука 10:36,37).