ТВОИТЕ МИСЛИ (ПЕРЦЕПЦИИ) АКТИВИРАТ ГЕНИТЕ ТИ

Вие говорите на гените си с всяка мисъл, която имате. Бързо разрастващата се сфера на епигенетиката показва, че сте продукт на нещата, които ви се случват в живота, които променят начина, по който действат гените ви. Гените реално се четат или не се четат в зависимост от житейските ви преживявания, при което гените и стилът на живот формират една верига за обратна връзка. Животът ви не променя гените, с които сте се родили. Това, което животът ви променя, е кои от вашите гени ще се проявят, т.е. генетичното ви проявление, което ще рече, стотиците протеини, ензими и други химикали, които регулират клетките ви. Само около 5 % от генните изменения (мутации) се считат като пряка причина за здравословни проблеми. Това означава, че останалите 95 % от гените са свързани с разстройства, които действат като фактори на въздействие, върху които може да се повлияе по един или друг начин, в зависимост от различни фактори в живота. Вашата биология не начертава вашата съдба, така че не сте контролирани от генетичния си състав. Вместо това, генетичното ви проявление се определя до голяма степен от вашите мисли, нагласи и възприятия. Епигенетиката показва, че вашите перцепции и мисли контролират биологията ви.

Битката за твоя ум (biblebg.com)