ТВОЯТА ВОЛЯ, БОЖЕ МОЙ

“да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята” Матей 6:10

Ако Исус, Изкупителят на света, се моли: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш“ (Матей 26:39), колко по-подходящо е за смъртните човеци да се предадат по същия на начин на мъдростта и волята на Бога.