ТВЪРДА УВЕРЕНОСТ

„Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“ Яков 1:6-8

Когато представим в молитва нашата нужда или желание, трябва да останем спокойни и да очакваме най-добрата развръзка. Защото Божията мъдрост и грижа ще решат нашия въпрос, и това решение ще бъде най-доброто за нас. Бог ще отговори може би не както ние очакваме, но както и когато Той прецени за най-подходящо. Примерно ние считаме, че ако Бог не даде това благословение, ще бъдем щастливи и то ще стимулира живота ни, но Той е безкрайно по-мъдър от нас и може да прецени, че тъкмо желаното от нас ще ни опропасти. Затова в отговор на нашата искрена молба Той може да ни даде нещо друго, което действително ще ни помогне и облагодетелствува.