ТВЪРДЕ МНОГО ГРИЖИ

В нашите семейства има твърде много грижи и трудности, а се създава твърде малко дух на естествена простота, мир и щастие. Трябва по-малко да ни вълнува мнението на външния свят, а да насочваме грижите и вниманието си повече към членовете на семейството. Между тях трябва да съществува не престорена светска вежливост, а истинска нежност и любов, естествена веселост и християнска учтивост. Мнозина имат нужда да се учат как да направят своя дом привлекателен, истинско място за наслада. Благодарните сърца, изпълнените с признателност погледи са по-ценни от богатството и разкоша и ако в дома съществува любов, тогава радостта от дребните неща ще го направи още в по-щастлив.

Исус, нашият Спасител, ходеше по земята с достойнството на цар; и въпреки това бе кротък и смирен по сърце. Във всеки дом Той беше светлина и благословение, понеже носеше със Себе Си радост, надежда и кураж. О, да можехме да бъдем доволни от малките неща, по-малко да се стремяхме към трудно постижими неща за разкрасяване на нашия дом, защото онова, което Бог цени повече от скъпоценни камъни е кроткият и тих дух, за който трябва да се копнее и да се подхранва. Привлекателността на простотата, кротостта и истинските чувства на привързаност ще превърнат и най-скромния дом в рай. По-добре с радост понеси неудобството, отколкото да се простиш с мира и задоволството.

,,Дом и семейство“ –  Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/