ТВЪРДОСТ В ИЗПИТАНИЯ И ИЗКУШЕНИЯ

Когато изпитанията и изкушенията връхлитат върху нас, нека отидем при Бога и да  молим за помощта Му. Той няма да ни остави да се върнем празни, но ще ни даде благодат и сила за победа над врага. Най-големите победи спечелени от църквата на Исус Христос или индивидуално от християнина не се дължат на таланта,  на възпитанието,  на богатството или усърдието на човеците. Те са получени в уединените молитви, лице с лице с Бога, чрез усърдна, непоколебима вяра, която се залавя здраво за силата на Всемогъщия. Времето на скръбта и на мъчителното безпокойство, което е пред нас, изисква вяра, способна да понесе умора, безпомощност и глад. Вяра, която не отслабва под удара на изпитанието. Тези, които не са готови да се откажат от себе си и да се молят продължително, до агония, в  търсене на благословения от Бога, не ще ги получат.