ТВЪРДОСТ

“Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.” Як.1:2,3

Пламъците на огнената пещ не ще погубват, а да очистват, да облагородяват и освещават. Без тези изпитания не бихме почувствали така дълбоко своята нужда от Бога и Божията помощ. Сигурно бихме станали горди и самонадеяни. В тези изпитания са доказателствата, че Божието око е над тебе и че Той възнамерява да привлече сърцето ти към Него. Болните, а не здравите имат нужда от лекар – онези, които са угнетени до границата на възможното търпение, които се нуждаят от Помощника. Обърни се към тази Крепост и научи скъпоценния урок: “Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко” (Матей 11:28-30).