ТЕЖЕСТТА НА ВИНАТА

Какво да правим в ситуация на стрес, провокиран от тежестта на вината? Почти всяко чувство за вина е тясно свързано с други хора – факт, който изисква прошка и помирение. Исус Христос призовава Своите последователи да се помирят с ближните си, преди да направят същото с Бога: „…като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дара си там, пред олтара, и иди първо се помири с брат си и тогава ела и принеси дара си“ (Матей 5:23,24). Тази крачка за искане или предлагане на прошка не се практикува в достатъчна степен. Причината е може би криворазбрано достойнство или просто егоизъм. Независимо на какво се дължи това, сигурно е, че се налага като необходимост да се помирим с онзи, на когото сме направили зло и заради когото страдаме от чувство за вина.,

Последната и окончателна крачка към освобождаване от вината е да помолим Бога за прошка.  Независимо колко е голямо закононарушението, това бреме може да бъде положено върху Създателя на всичко винаги когато има истинско покаяние. Това е обещанието, предадено ни чрез апостол Йоан: ,,Ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (Йоан 1:9)

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2