Млад мъж беше в края на силите си и не виждайки изход, падна на коленете си в молитва:
– Боже, не мога да продължа – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.
Бог отговори:
– Сине мой, ако не можеш да понесеш неговата тежест, просто остави кръста си в тази стая. След това отвори онази врата и си избери, който и да е друг кръст.

Мъжът беше изпълнен с облекчение и каза:
– Благодаря Ти, Боже.

След това направи така, както му беше казано. Като влезе в стаята, той видя много кръстове – някои толкова големи, че върховете им не се виждаха. Тогава забеляза малко кръстче, подпряно на отдалечената стена.
– Бих искал този, Боже – прошепна той. И Бог отговори:
– Синко, това е кръстът, който ти току-що остави.

Когато проблемите в живота изглеждат непреодолими, това ни помага да се огледаме наоколо и да видим с какво трябва да се справят другите хора. Тогава ти ще видиш, че си по-щастлив, отколкото си си представял.