ТЕЖЪК ТОВАР

Модата е господарка, която управлява с желязна ръка. В много домове нейните изисквания поглъщат силата, времето и вниманието на родители и деца. Богатите имат амбицията да се надпреварват в съобразяване с постоянно променящата се мода, а пък средната и по-бедната класа се стремят постоянно да се приближават до образеца на по-издигнатите от тях. Там, където средствата или силите са ограничени, а стремежът към елегантност – силен, товарът става почти непоносим.

За мнозина не е от значение колко прилична или красива е една дреха; ако модата се промени, тя трябва да бъде поправена според нея или, ако това е невъзможно, да бъде захвърлена. Членовете на семейството са осъдени на непрестанен труд. Няма време за възпитаване на децата, за молитви или изучаване на Библията и за подпомагане на малките да опознаят Бога чрез Неговите дела.

Няма време, няма и пари за благотворителност. А често се пести дори и от трапезата. Храната е второстепенна и не добре приготвена и нуждите на естеството се задоволяват само отчасти. Резултатът е лоши навици на хранене, които докарват болести или водят към невъздържание.

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/