ТЕЛЕВИЗИЯТА И ЧЕЛНИЯ ДЯЛ

Въпреки че съдържанието, което гледате, упражнява силно влияние върху ума, факторът телевизия сам по себе си също явно има сериозно влияние върху психиката. Доказателствата подсказват, че независимо от съдържанието, дори само гледането на повечето телевизионни програми е вредно за челния дял. Този ефект явно е резултат от смяната на сцените в повечето програми. Обичайната телевизионна програма променя своите кадри на всеки три до пет секунди. Перспективата, от която гледате дадено събитие, изведнъж се прехвърля от камера на камера много пъти на минута, независимо дали го желаете, или не.

Честата смяна на камерите и промяната на сцените, които зрителят преживява пасивно, се смята за решаващ фактор, който потиска челния дял по време на гледането.

Съвсем различен е начинът, по който наблюдаваме света около нас. Виждаме реални житейски сцени от една перспектива (където се намираме по време на събитието).

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461